Anita Matter Fiolbyggmästaren


Direkt zum Seiteninhalt

Strängar

Skötselråd

Blank sensträng: Används främst för "historiska" instrument. Den består av en sena (fårtarm) och den finns
i många olika tjocklekar, samt i tvinnad form. För längre hållbarhet, kan man smörja den med strängolja, i den sektionen där strängen befinner sig ovanför greppbrädan.

Omspunnen sensträng: Sträng, där kärnan består av en sena som är metallomspunnen. Det kan t.ex. vara aluminium, koppar, silver. volfram eller kromstål. Genom detta uppstår olika klangfärger.

Syntet sträng: Kärnan består här av syntetiskt material, t.ex. nylon eller perlon, omspunnen av olika metallsorter
som nämndes ovan. På senare tid, används den här strängtypen alltmer för fiol och altfiol, eftersom de inte är lika känsliga för klimatväxlingar som en sensträng.

Stålsträng: Denna består av en metallkärna, även de är omspunnen av olika andra metaller, och dessa stålsträngar används ofta på cello och kontrabas. Fiol e-strängen är mestadels en blank eller omspunnen stålsträng. Strängskyddet som finns på e-strängen (ibland även på a-strängen), ska alltid användas. Annars är det risk att strängen "äter" sig ner i stall-ämnet. Den kortare delen, en tredjedels längd av skyddet, ska ligga på sidan mot greppbrädan, resten mot stränghalsens sida.

Stängens tjocklek: Den inverkar mycket på klangen och instrumentets spelegenskaper. En tjockare sträng med högre spänning ger kraftigare klang, men svarar kanske inte lika lätt.
En tunnare sträng har mindre spänning, är lätt att spela på, men är svagare i klangen. Kortare strängmensur, kräver en tjockare sträng. Längre strängmensur, kräver en tunnare sträng. För mindre elev instrument är det därför viktigt att skaffa rätt sträng, som är avsedd för strängmensuren 1/4, 1/2, och 3/4 storlek. Då slipper man också slipper ha onödigt mycket strängar i skruvlådan.

Vid strängbyte: Byt enbart en sträng i taget. Stallet ska inte flyttas. Om trycket försvinner helt, är det stor risk att ljudpinnen ramlar. Strängskåran i stallet och övre sadeln ska vara rätt filad, så att inte strängen går av.
Smörjning med en mjuk blyertspenna i skåran, gör att strängen lättare glider över materialet.Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü